Your browser is not supported. Please use IE 8 or above.

Türkiye

Local Business - Global Network ®

BNI - The World's Largest Referral Organization

BNI Politikası

 

BNI’ya Hoş Geldiniz!

Business Network International - BNI’a hoşgeldiniz! Buradaki bilgiler, tüm BNI üyeleri için son derece önemlidir. Bu broşürü dikkatli şekilde gözden geçirmenizi, özellikle de olası sorularınızın cevaplanması ve muhtemel sorunların önlenmesi amacıyla politika bölümlerini okumanızı öneririz.

 

BNI Felsefesi

BNI’da başarı için, paylaşımcı, birbirine desteği temel alan, olumlu ve destekleyici bir üye olmanız gerekir. Bu durum üye arkadaşlarınıza ve aynı zamanda “Givers Gain® - Kazandır ki Kazan” Felsefesine bağlılığı gerektirir. Givers Gain® Felsefesi uyarınca, diğer üyelere iş hayatlarında destek olarak, destek bulursunuz ve karşılığında şirketinize düzenli iş akışı sağlarsınız.   

 

Misyonumuz

Misyonumuz, üyelerinin nitelikli iş sahipleriyle uzun vadeli ve anlamlı ilişkiler kurmasını sağlamaktır. Yapılandırılmış, sistemli, pozitif ve profesyonel iş ilişki ağı oluşturarak, referans ile iş yaratma olanaklarınızı sistemleştirerek üyelerimizin işlerini artırmalarına yardımcı olmaktır.

 

Business Network International Etik Davranış Kuralları

 1. Verdiğim fiyatlar üzerinden kaliteli hizmet sunacağım.
 2. Üyeler ve beni yönlendirdikleri kişilere karşı dürüst olacağım.
 3. Üyeler ve yönlendirildiğim kişiler arasında, iyi niyet ve güven oluşturacağım.
 4. Aldığım ve verdiğim iş yönlendirmelerinin takibiyle ilgili sorumluluğu üstleneceğim.
 5. Pozitif ve destekleyici bir tavır sergileyeceğim.
 6. Mesleğimin etik* standartlarını yerine getireceğim.

 

*Herhangi bir mesleğin resmi davranış kurallarında belirtilen mesleki standartlar,  yukarıdaki standartların önündedir.

 

Genel Politikası

 1. Her meslek grubu, profesyonel kategori veya iş çeşitliliğinden sadece bir temsilcinin BNI Grubuna dahil olmasına izin verilir. Her grubun Üyelik Komitesi, grup içindeki kategori çakışmalarında son kararı verme yetkisine sahiptir.
 2. Üyeler, grupta yarı zamanlı işleri değil, asli uğraşlarını temsil etmelidir.
 3. Haftalık toplantılar 90 dakika sürer. Üyelerin toplantı saatinden önce gelmesi ve toplantı süresince toplantıda bulunmaları en önemli kurallardan biridir.  
 4. Bir kişi aynı anda yalnızca bir BNI Grubuna üye olabilir. Grup  üyelerine bağlılığını azaltacağından, üye ikinci bir BNI Grubu’na veya her meslekten tek bir temsilcinin alındığı ve ana amacı birbirine iş yönlendirme sağlamak olan başka bir gruba üye olamaz. Bu konuda, Üyelik Komiteleri tam yetkiye sahiptir.
 5. BNI Grupları’nda hazır bulunmak ve toplantılara katılmak son derece önemlidir. Eğer bir üye toplantıya katılamıyorsa, toplantıya kendisini temsil edecek vekil gönderebilir (ancak vekil kendi grubunun üyesi olmaz). Bu durumda üye, yoklama kayıtlarında yok görünmez. Üye son 6 aylık dönemde üç kez devamsızlık yapabilir, üç kez de vekil gönderebilir. Bu sayıdan fazla devamsızlık durumunda üye, grubunun Lider Ekibi veya Üyelik Komitesi tarafından üyelikten çıkartılır.
 6. Üyelerin bağlı bulundukları BNI Grubuna misafir getirerek çevrelerini açmaları ve grup üyelerine iş yönlendirmesi yapmaları, üyelik için en önemli şarttır. Gruplar, kişinin üyeliğinin sürekliliğini sağlamak için getirmesi gereken asgari ziyaretçi ya da yapması gereken iş yönlendirme sayısını kendileri tespit edebilir.
 7. Ziyaretçiler, en fazla iki kez grup toplantılarına katılabilirler.
 8. Her üye Grup Saymanı tarafından açıklanan konuşmacı rotasyonuna göre 5-10 dakikalık genişletilmiş bir sunum yapma hakkına sahiptir. Haftanın konuşmacısı, misafir getiren ya da gruba iş yönlendiren BNI üyeleri arasında yapılacak çekilişte verilmek üzere, konuşmasının olduğu gün bir hediye getirmek zorundadır.
 9. Tüm yeni üyelerin, BNI’ya dahil oluşlarını takip eden 60 gün içinde Üye Başarı Programı eğitimine katılmaları zorunludur.
 10. Üyelerin toplantılara uzun süreli katılmasına engel teşkil edecek sağlık sorunları yaşaması durumunda, (ameliyat, doğum, sürekli tedavi gerektiren hastalıklar vb) .Üyelik Komitesine önceden bilgi vermek sureti ile toplantılarda bulunmama hakkı vardır. Üyelik Komitesi’nin onayı ile üye, 2 haftadan 8 haftaya kadar hastalık izni alabilir. Onay için, izinli süreye ait ‘aylık toplantı katılım bedellerinin’ ödenmiş olması ve üyenin “yerine geçecek” vekili belirlemiş olması şartı vardır. Devamsızlık sonrasında bildirilen günü birlik sağlık mazeretleri tıbbi izin (Medical) olarak kabul edilmemektedir. Bu gibi durumlarda üye vekil programını kullanmalıdır. Aksi durumlarda ise üye yok yazılacaktır.
 11. Yeni bir üye adayı ile ilgili mesleki kategorilendirme nedeniyle bir sorun  yaşanması durumunda, konuyla ilgili Üyelik Komitesi’ne başvuruda bulunarak itiraz etmek, üyelerin sorumluluğundadır. Üyelik için başvuran kişinin üyeliği kabul edilmeden önce, itirazın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İtiraz olmaması durumunda, Üyelik Komitesi “tüm üyelerin onay verdiğini varsayacaktır.”
 12. Kategori değişikliği isteyen üyelerin yeni bir üyelik başvurusunda bulunmaları ve Üyelik Komitesi’nden ilgili kategori değişikliği için onay almaları gerekmektedir.
 13. Grup değiştirmek isteyen üyelerin, geçecekleri yeni gruba, onaylanmak üzere yeni üyelik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Geçiş onaylandığında, tüm ücretler transfer edilebilir.
 14. Herhangi bir üyeyle ilgili problem yaşanması durumunda, Üyelik Komitesi, sorumluluğu tamamen kendisi alarak, söz konusu üyenin iş pratiği veya gruba bağlılığıyla ilgili gözetim süresi verebilir. 
 15. BNI’nın Politikalarına ve Etik Davranış Kurallarına uymama durumunda, grubun Üyelik Komitesi, üyelikleri iptal edebilir. Üyelik Komitesi’nin bulunmadığı durumlarda, Lider Ekip bu sorumluluğu üstlenebilir.
 16. BNI Politikaları değişebilir. Tüm teklif edilmiş politika değişikliklerinin, başta Uluslararası Danışmanlar Kurulu tarafından gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
 17. Lider Ekip’te görev alan Grup Başkanı, Üyelik Komitesi Başkanı ve Sayman dönem boyunca bütün sorumlulukları yerine getirirse, 6 aylık BNI üyeliğine ücretsiz hak kazanır. Lider Ekip’te yer alanlar, pozisyonu doldurmak için Lider Ekip Anlaşması’nda ana hatlarıyla belirtilen maddeleri kabul etmek zorundadır. Katılımdan önce eğitim almaları gerekmektedir. 
 18. Üyelik Komitesi’nin bulunmaması durumunda, Üyelik Komitesi kuruluncaya kadar, Lider Ekip geçici Üyelik Komitesi olarak hareket edebilir.
 19. BNI gruplarında yer alan üyelerin irtibat bilgilerinin bulunduğu listeler, kendilerine hızlı bir şekilde iş yönlendirebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu listeler, grubu sadece 1-2 kez ziyaret eden kişilerce firmalarını tanıtmak ya da ürünlerini pazarlamak amacıyla kullanılmamalıdır. Grup üyelerinin izni olmadan e-posta, doğrudan posta ve diğer yollarla, ısrarla BNI üyelerine tanıtım yapanlar için yasal yaptırımlar uygulanacaktır.

 

İdari Politikası

 1. Üyelik bedelleri 1 yıllıktır ve sadece ilk yıl üyelik bedeli ile birlikte kayıt bedeli ödenir. Üyelik Bedelleri için grubunuzun Üyelik Komitesi Başkanı ile irtibata geçmeniz gerekir.  Ödemeler banka havalesi ya da kredi kartı ile yapılabilir.
 2. İş yönlendirme ve irtibat paylaşımı amacı güden birçok oluşum, grup ve kişi, BNI Genel Merkezi’nin onayı alınmak şartı ile BNI sistemi ile BNI çatısı altında iş grupları oluşturabilir.  BNI, şehir ve topluluk başına birden fazla grup açma hakkını saklı tutar.
 3. Üyelik sözleşmesinin sonraki seneler için yenilenmesi halinde, ilgili yılın süre bitiminden 30 gün önce bir sonraki yılın üyelik ücreti yatırılmalıdır. Yenileme ücretlerinin, üyeliğin bitiş tarihinden 30 gün öncesinde ödenmemesi durumunda, BNI tarafından üyenin kategorisi yeni başvurular için açık hale getirilir. ÜYE, yenileme gecikmesi nedeni ile üyeliği düştükten sonra üyeliğe devam etme talebinde bulunursa, yeniden kayıt ücreti ödemek zorundadır.
 4. Üyelik bedeli için alınan ücret geri iade edilmez. Başarılı üyeler için, kalan sürelerine karşılık olarak talep edildiği takdirde, daha sonra kullanılmak üzere BNI Genel Merkezi’nin onayı ile bir Kredi Sertifikası verilebilir.
 5. Ödenmiş üyelik ücretleri, bir kişiden diğer bir kişiye aktarılamaz. Bu durum, ancak aynı şirket sorumluluları arasındaki BNI Üyeliği  değişiminde söz konusudur.
 6. BNI, BNI Enterprises, Inc. tarafından sunulan bir pazarlama hizmetidir. BNI veya BNI Bölge Direktörleri, bir üyenin BNI Programına katılımını sonlandırma hakkına sahiptir.
 7. Bulunduğu gruptan başka bir gruba transfer olmak isteyen bir üye, yeni Grubun Üyelik Komitesi’ne yeniden bir üye başvurusu sunmak zorundadır. Ayrıca, üyenin kalan üyelik süresi  12 aydan az ise, yenileme yapması gerekmektedir. Yeni Gruba kabul sonrasında, bir önceki gruptaki Lider Ekip görevlerinden kazandığı ek süreler varsa, yeni gruptaki üyelik süresine eklenir. 

 

Uluslararası Danışmanlar Kurulu

BNI Politikalarına ilişkin meseleleri çözüme ulaştırmak için kurulmuş Uluslararası Danışmanlar Kurulu, BNI içindeki çeşitli gruplardaki sade üyeler (sizin gibi) tarafından oluşturulur. Kurulun amacı, üyelerle BNI Genel Merkezi arasında açık iletişimi sağlamaktır. Kurul tarafından yanıtlanmasını istediğiniz bir konu veya soru varsa, daha fazla bilgi için BNI Bölge Direktörüne başvurunuz.

 

Ayrımcılık Karşıtı Açıklama

BNI Uluslararası Genel Merkezi, tüm gruplardaki kişilerin ırk, renk, cinsiyet, din, politik düşünce, ulusal köken, medeni hal, cinsel tercih, yaş veya fiziksel engellerine bakılmaksızın, meslek kategorilerindeki niteliklerine göre değerlendirilmelerini ve seçilmelerini zorunlu kılar. BNI, bu eşit muamele ve ayrımcılık karşıtı beyanını ihlal eden hiçbir grubun veya üyenin faaliyetlerine izin vermeyecektir.

 

Program Yönergeleri

Program Yönergeleri, grupların daha rahat, etkin ve verimli şekilde çalışmalarını sağlayan tavsiye edilmiş uygulamalardır. 

 

Grupları Ziyaret Etme

 • Diğer grupları ziyaret eden üyeler başka bir gruptan olduklarını ilan etmelidir. 
 • Üyenin ziyaret edeceği diğer grupta aynı kategoriden bir üye varsa, o grubu ziyaret edemez.
 • Ziyarette bulunan üyeler ev sahibi grubun üyeleriyle çelişen herhangi bir şey yapmamalı ve söylememelidir.
 • Grup tanımadığı kişilere, ziyaretçiler dâhil, iş yönlendirmesi yaparken tedbirli olmalıdır.
 • Ziyaretçi üye, toplantı katılım bedelini ödemelidir.
 • Ziyarette bulunacak üye, başka bir grubu ziyaret etmeden önce, en başta ilgili Grup Direktörü’nü ve Grup Başkanı’nı haberdar etmelidir.
 • BNI üyesi de dışarıdan ziyaretçiler gibi, bağlı olduğu grup dışındaki grupları üyelikleri süresince en fazla iki kez ziyaret edebilir. 

 

Toplantıda Hazır Bulunmama ve Geç Gelme

Toplantılarda hazır bulunmama ya da geç katılma, üyeler için daha az iş anlamına gelecektir. Bu nedenle, Üyelik Komitesi sürekli olarak geç katılan ya da katılmayan üyelere uyarılarda bulunur. Sorunun devam etmesi durumunda, Üyelik Komitesi kuralları ihlal eden üyenin üyeliğine son verir.
 

Vekil Programı

 • Gruplar vekil listesi hazırlamalıdır. Bu liste, ‘ihtiyaç halinde’ esasıyla herhangi bir üyenin yedeklemesini sağlamaya elverişli kişileri içermelidir. Üyelerin bu grup listesine, kendi networklerinden uygun bir vekil bulamama gibi acil durumlarda başvurmaları tavsiye edilir.
 • Vekil olarak kabul edilebilecek kişiler; ortağınız, müşterileriniz, iş arkadaşlarınız, aile bireyleri ve çalışanlarınız olabilir.
 • Hem üye hem de vekil için uygunsa, vekil de katıldığı toplantıda kendi yaptığı işi tanıtabilir. Ancak vekil programındaki asıl amacın, üyenin temsil edilmesi olduğu bilinmelidir. Grupta vekilin iş alanı ile aynı alanda faaliyet gösteren bir üye varsa, vekil kendi işini kesinlikle anlatamaz.
 • Üye, toplantıya vekilinin katılacağını bildirir. Ziyaretçi Sorumlusu vekili karşılar ve toplantıda gruba tanıtır. 
 • Toplantıya gelmediğinde işini temsil ettirmek üzere her üyenin bir vekili bulunmalıdır. Vekil, sürekli bir şekilde üyenin yerini dolduramaz.

 

Çok Katlı Pazarlama

BNI, Çok Katlı Pazarlama (Multi-Level Marketing) işi yapan üyelerinin toplantılarda ürün ve hizmetlerine odaklanmalarını tavsiye eder. Çok Katlı Pazarlama temsilcileri tarafından iş fırsatı konusunun istismar edildiği durumlar, BNI toplantılarında sık karşılaşılan sorunlardandır. Bu konuda sorun yaşanması halinde Üyelik Komiteleri üyeyi tedbir amaçlı gözetime alabilir ve istismarın devam ettiği durumlarda da kişinin üyeliğini sonlandırabilir. 

 

Üyelik Bedeli Olarak Alınan Para ile Ne Yapılır?

Yıl boyunca yapılan rutin toplantılar dışında BNI hizmet sunduğu kişileri desteklemek üzere aldığı yıllık üyelik ücretlerini yaklaşık olarak şu şekilde kullanılır:

 

 • Grupların Pazarlaması: Broşürler ve davet kartları, ziyaretçiler için el kitapçığı, BNI tarafından basılmış kitaplar, haber ve makalelerin çoğaltılması, ticaret fuarları, yerel işletmelere posta gönderimi (posta ücreti, davet ve tanıtım mektupları) reklam, dönemsel basın açıklamaları, halkla ilişkiler desteği, sosyal medya tanıtımları ve www.bni.com.tr  web sitesi tanıtımı.
 • Grupların Desteklenmesi: Oryantasyon için ses CD’leri, üye kartvizitleri için fihrist, yaka kartları, iş yönlendirme formları, Lider Ekip El Kitapları ve diğer eğitim malzemeleri, başvuru formu, BNI Direktörleri’nden sınırsız yardım, ücretsiz eğitim programları, ödüller, sertifikalar, rozetler, üye kitapçıkları, Uluslararası ve Ulusal Genel Merkez desteği, Üyelerin Başarı Programı kitapçığı, SuccessNet (üç aylık haber bülteni), www.bniconnect.com ve www.bni.com.tr  
 • İdari Giderler: Telefon, fotokopi, bilgisayar ekipmanı, kırtasiye ve posta gibi ofis giderleri.
 • Personel Giderleri: Ofis personeli grupların tüm isteklerine yanıt verir, üyelerin sorunlarına çözüm arar, reklam, tanıtım ve PR süreçlerini takip eder, eğitimleri koordine eder, yurtiçi ve yurtdışındaki BNI ofisleri ile Türkiye bağını sağlar.
  Ayrıca, gruplardaki sorumlu Lider Ekiplerin bir kısmı (Başkan, Sayman Ve ÜK Başkanı), 6 ay süre ile gruptaki çalışmasının karşılığı olarak ücret ödemez. BNI’ın her 500 grubunda 1500 kişi Lider Ekip bulunmaktadır ve her biri 6 ay süre ile üyelik ücretinden muaf tutulur. 

 

BNI Grup Toplantı Gündemi

 

1.   Serbest Networking

2.  Tanışma - Ziyaretçileri ve Lider Ekibi Tanıtma

3.  BNI’ın Amacı ve Genel Bakış

4.  Business Networking Eğitimi

5.  Ayın Business Network Liderlerinin Duyurulması

6.  Kartvizit ve Kazanç Kutularının Dolaştırılması

7.  Yeni ya da Üyeliği Yenilenen Üyelerin Duyurulması

8.  Üyelerin Kendini Tanıtması ve Haftalık Sunumu

9.  Misafirlerin Kendini Tanıtması ve Sunumu

10.  Üyelik Komitesi Başkanı Raporu

11.  Üyelik Komitesi Raporu

12.  Sayman Duyurusu ve Haftanın Konuşmacısının Takdimi

13. 5-10 Dakikalık Sunum – Haftanın Konuşmacısı

14.  Katkı: İş Yönlendirmeleri, Ziyaretçi ve Yazılı Teşekkürler

15.  İş Yönlendirmeleri Gerçeklik Kontrolü

16.  Sayman Raporu

17.  BNI Duyuruları, Hatırlatmaları ve Özel Raporlar

18.  Ödül Çekilişi

19.  Ziyaretçilere Teşekkür – Oryantasyona Davet

20.  Toplantı Kapanışı

 

 

https://www.facebook.com/BNITurkiye?fref=ts https://www.twitter.com/BNITurkiye?fref=ts https://www.linkedin.com/company/9998743 https://www.youtube.com/channel/UC-Eb5du5mNe1LUbna4MFHaQ BNI

Copyright BNI. All Rights Reserved. All company names, product names logos included here may be registered trademarks or service marks of their respective owners.