Your browser is not supported. Please use IE 8 or above.

Türkiye

Local Business - Global Network ®

BNI - The World's Largest Referral Organization

BNI Politikaları

 

BNI’a Hoş geldiniz!

Business Network International - BNI’a hoş geldiniz! Buradaki bilgiler, tüm BNI üyeleri için son derece önemlidir. Bu bölümü dikkatli şekilde gözden geçirmenizi, özellikle de olası sorularınızın cevaplanması ve muhtemel sorunların önlenmesi amacıyla politika bölümlerini okumanızı öneririz.

 

Felsefemiz

BNI’da başarı için, paylaşımcı, birbirine desteği temel alan, olumlu ve destekleyici bir üye olmanız gerekir. Bu durum üye arkadaşlarınıza ve aynı zamanda “Givers Gain® - Kazandır ki Kazan” Felsefesine bağlılığı gerektirir. Givers Gain® Felsefesi uyarınca, diğer üyelere iş hayatlarında destek olarak, destek bulursunuz ve karşılığında şirketinize düzenli iş akışı sağlarsınız.   

 

Misyonumuz

Misyonumuz, üyelerimizin nitelikli iş sahipleri ve profesyonellerle uzun vadeli, anlamlı ilişkiler kurmasını sağlamaktır. Yapılandırılmış, sistemli, pozitif ve profesyonel iş ilişkisi ağı oluşturarak, üyelerimizin referans ile iş yaratma olanaklarını artırmalarına yardımcı olmaktır.

 

Business Network International Etik Davranış Kuralları

 1. Verdiğim fiyatlar üzerinden kaliteli hizmet sunacağım.
 2. Üyeler ve beni yönlendirdikleri kişilere karşı dürüst olacağım.
 3. Üyeler ve yönlendirildiğim kişiler arasında, iyi niyet ve güven oluşturacağım.
 4. Aldığım iş/kontak yönlendirmelerinin takibiyle ilgili sorumluluğu üstleneceğim.
 5. Pozitif ve destekleyici bir tavır sergileyeceğim.
 6. Mesleğimin etik* standartlarını yerine getireceğim.

* Herhangi bir mesleğin resmi davranış kurallarında belirtilen mesleki standartlar yukarıdaki standartların önündedir.

 

Genel Politikalar

 1. Her meslek grubu, profesyonel kategori veya iş çeşitliliğinden sadece bir temsilcinin BNI Grubuna dahil olmasına izin verilir. Her grubun Üyelik Komitesi, grup içindeki kategori çakışmalarında son kararı verme yetkisine sahiptir.
 2. Üyeler, grupta yarı zamanlı işleri değil, asli uğraşlarını temsil etmelidir.
 3. Haftalık toplantılar 90 dakika sürer. Üyelerin toplantı saatinden önce gelmesi ve toplantı süresince toplantıda bulunmaları en önemli kurallardan biridir.  
 4. Bir kişi aynı anda yalnızca bir BNI grubuna üye olabilir. Grup üyelerine bağlılığını azaltacağından, üye ikinci bir BNI grubuna veya her meslekten tek bir temsilcinin alındığı ve ana amacı birbirine iş yönlendirme sağlamak olan başka bir organizasyona üye olamaz. Bu konuda Üyelik Komiteleri tam yetkiye sahiptir.
 5. BNI gruplarında hazır bulunmak ve toplantılara katılmak son derece önemlidir. Eğer bir üye toplantıya katılamıyorsa, toplantıya kendisini temsil edecek vekil göndermelidir. (ancak vekil kendi grubunun üyesi olmamalıdır.) Bu durumda üye, yoklama kayıtlarında yok görünmez. Üye altı aylık dönemde üç kez devamsızlık yapabilir, üç kez de vekil gönderebilir. Bu sayıdan fazla devamsızlık durumunda üye, grubunun Lider Ekibi veya Üyelik Komitesi tarafından üyelikten çıkartılır.
 6. Üyelerin bağlı bulundukları BNI grubuna misafir getirerek çevrelerini açmaları ve grup üyelerine iş yönlendirmesi yapmaları, üyelik için en önemli şarttır. Gruplar, kişinin üyeliğinin sürekliliğini sağlamak için getirmesi gereken asgari ziyaretçi ya da iş yönlendirme sayısını kendileri tespit edebilir.
 7. Ziyaretçiler, en fazla iki kez grup toplantılarına katılabilirler.
 8. Her üye Grup Saymanı tarafından açıklanan konuşmacı rotasyonuna göre 5-10 dakikalık genişletilmiş bir sunum yapma hakkına sahiptir. Haftanın konuşmacısı, gruba iş yönlendiren BNI üyeleri arasında yapılacak çekilişte verilmek üzere, konuşmasının olduğu gün bir hediye getirmek zorundadır.
 9. Tüm yeni üyelerin, BNI’a dahil olmalarını takip eden 6 hafta içinde Üye Başarı Programı eğitimine katılmaları zorunludur.
 10. Üyeler ancak uzun süreli tıbbi sorunlar söz konusu olduğunda Üyelik Komitesine önceden bilgi vermek ve sureti ile toplantılarda bulunmama hakkına sahiptir. Üyelik Komitesi’nin onayı ile üye, 2 haftadan 8 haftaya kadar hastalık izni alabilir. Onay için, izinli süreye ait aidatların ödenmiş olması ve üyenin “yerine geçecek” vekili belirlemiş olması şartı vardır. Devamsızlık sonrasında bildirilen günübirlik sağlık mazeretleri tıbbi izin-Medical olarak kabul edilmemektedir. Bu gibi durumlarda üye vekil programını kullanmalıdır. Aksi durumlarda ise üye yok yazılacaktır.
 11. Mesleki kategorilendirme ile ilgili bir sıkıntı yaşanması durumunda, konuyla ilgili Üyelik Komitesi’ne başvuruda bulunarak itiraz etmek, üyelerin sorumluluğundadır. Üyelik için başvuran kişinin üyeliğe kabul edilmeden önce, itirazın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İtiraz olmaması durumunda, Üyelik Komitesi “onay verildiğini varsayacaktır.”
 12. Kategori değişikliği isteyen üyelerin yeni bir üyelik başvurusunda bulunmaları ve Üyelik Komitesi’nden ilgili kategori değişikliği için onay almaları gerekmektedir.
 13. Grup değiştirmek isteyen üyelerin, geçecekleri yeni gruba onaylanmak üzere yeni üyelik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Geçiş onaylandığında, tüm ücretler transfer edilebilir.
 14. Herhangi bir üyeyle ilgili problem yaşanması durumunda, Üyelik Komitesi, sorumluluğu tamamen kendisi alarak, söz konusu üyenin iş pratiği veya gruba bağlılığıyla ilgili gözetim süresi verebilir. 
 15. BNI’ın Politikalarına ve Etik Davranış Kurallarına uymama durumunda, grubun Üyelik Komitesi üyelikleri iptal edilebilir. Üyelik Komitesi’nin bulunmadığı durumlarda, Lider Ekip sorumluluğu üstlenebilir. 
 16. BNI Politikaları değişebilir. Tüm teklif edilmiş politika değişikliklerinin başta Danışmanlar Kurulu tarafından gözden geçirilmesi gerekmektedir.
 17. Lider Ekip’te görev alan Grup Başkanı, Üyelik Komitesi  Başkanı ve Sayman dönem boyunca bütün sorumlulukları yerine getirirse, 6 aylık bedelsiz BNI üyeliği hakkı elde eder. Lider Ekip’te görev alacak tüm üyelerin görev yapacakları dönemin başında gerçekleştirilen Lider Ekip Eğitimi’ne katılarak, Lider Ekip Anlaşması’nı imzalamaları gerekmektedir.
 18. Üyelik Komitesi’nin bulunmaması durumunda, Üyelik Komitesi kuruluncaya kadar, Lider Ekip geçici Üyelik Komitesi olarak hareket edebilir.
 19. BNI gruplarında yer alan üyelerin irtibat bilgilerinin bulunduğu listeler, kendilerine hızlı bir şekilde iş yönlendirebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Üyelerimiz ya da ziyaretçilerimiz, grup üyelerinin izni olmadığı sürece bu iletişim bilgilerini; e-posta, doğrudan posta göndermek, çağrı merkezi listelerine kayıt etmek vb. ürün/firma tanıtımı yapmak için kullanamazlar. Bu bilgileri kullanarak BNI üyelerine ısrarlı şekilde tanıtım yapanlar hakkında yasal yaptırımlar uygulanacaktır.

 

İdari Politikalar

 1. Üyelik bedelleri 1 yıllık ve 2 yıllık olarak belirlenmiştir. Sadece ilk yıl üyelik bedeli ile birlikte kayıt bedeli ödenir. Üyelik Bedelleri için grubunuzun Üyelik Komitesi Başkanı ile irtibata geçiniz. Ödemeler banka havalesi ya da kredi kartı ile yapılabilir.
 2. İş yönlendirme ve irtibat paylaşımı amacı güden birçok oluşum, grup ve kişi BNI sistemi ile grup kurabilir. BNI, şehir ve topluluk başına birden fazla grup açma hakkını saklı tutar.
 3. Üyelik sözleşmesinin sonraki seneler için yenilenmesi halinde ilgili yılın süre bitiminden 30 gün önce sonraki yılın üyelik ücreti yatırılmalıdır. Ücretlerin, bir önceki yıla ait üyeliğin bitişinden önce ödenmemesi durumunda BNI tarafından üyenin kategorisi yeni başvurular için açık hale getirilir. ÜYE, yenileme gecikmesi nedeni ile üyeliği düştükten sonra üyeliğe devam etme talebinde bulunursa yeniden kayıt ücreti ödemek zorundadır.
 4. Ücretler bir kişiden diğer bir kişiye aktarılamaz. Bu durum, ancak aynı şirket tarafından ücretler ödeniyorsa mümkündür.
 5. BNI, BNI Enterprises, Inc. tarafından sunulan bir pazarlama hizmetidir. BNI veya BNI Bölge Direktörleri, bir üyenin bu programa katılımını sonlandırma hakkına sahiptir.
 6. Bulunduğu gruptan başka bir gruba transfer olmak isteyen bir üye, transfer olmak istediği grubun Üyelik Komitesi’ne yeniden bir üyelik başvurusu sunmak zorundadır. Ayrıca üyelik süresi 12 aydan az kalmış ise, yenileme ödemesi yapması gerekmektedir. Üyelik süresi 12 aydan fazla ise ek bir yatırıma gerek yoktur. Yeni gruba kabul sonrasında, bir önceki gruptaki tüm ödenmiş ve kazanılmış üyelik süreleri yeni gruptaki üyelik sürelerine eklenir.

 

Ayrımcılık Karşıtı Açıklama

BNI Uluslararası Genel Merkezi, tüm gruplardaki kişilerin; ırk, renk, cinsiyet, din, politik düşünce, etnik köken, medeni hal, cinsel tercih, yaş veya fiziksel engel gibi özelliklerine bakılmaksızın, sadece temsil etmekte oldukları meslek/iş kategorilerindeki niteliklerine göre değerlendirilmelerini ve seçilmelerini zorunlu kılar. BNI, bu eşit muamele ve ayrımcılık karşıtı beyanını ihlal eden hiçbir grubun veya üyenin faaliyetlerine izin vermeyecektir.

 

Uluslararası Danışmanlar Kurulu

BNI politikalarına ilişkin meseleleri çözüme ulaştırmak için kurulmuş Uluslararası Danışmanlar Kurulu, BNI içindeki çeşitli gruplardaki normal üyeler (sizin gibi) tarafından oluşturulur. Kurulun amacı, üyelerle BNI Genel Merkezi arasında açık iletişimi sağlamaktır. Kurul tarafından yanıtlanmasını istediğiniz bir konu veya soru varsa, daha fazla bilgi için BNI Bölge Direktörüne başvurunuz.

 

Program Yönergeleri

Program Yönergeleri, grupların daha rahat ve etkin şekilde çalışmalarını sağlayan tavsiye edilmiş uygulamalardır.

Grupların Ziyaret Edilmesi

 • Diğer grupları ziyaret eden üyeler başka bir gruptan olduklarını ilan etmelidir.
 • Ziyarette bulunan üyeler ev sahibi grubun üyeleriyle çelişen herhangi bir şey yapmamalı ve söylememelidir.
 • Grup tanımadığı kişilere, ziyaretçiler dâhil, iş yönlendirmesi yaparken tedbirli olmalıdır.
 • Ziyaretçi üye, toplantı katılım bedelini ödemelidir.
 • Adobe SystemsZiyarette bulunacak üye, başka bir grubu ziyaret etmeden önce, en başta ilgili Grup Başkanı’nı haberdar etmelidir.
 • BNI üyesi de dışarıdan ziyaretçiler gibi, bağlı olduğu grup dışındaki grupları en fazla iki kez ziyaret edebilir.

 

Toplantıda Hazır Bulunmama ve Geç Gelme

 • Toplantılarda hazır bulunmama ya da geç katılma, üyeler için daha az iş anlamına gelecektir. Bu nedenle, Üyelik Komitesi sürekli olarak geç katılan ya da katılmayan üyelere uyarılarda bulunur. Sorunun devam etmesi durumunda, Üyelik Komitesi kuralları ihlal eden üyenin üyeliğine son verir.

 

Vekil Programı

 • Gruplar vekil listesi hazırlamalıdır. Bu liste, ‘ihtiyaç halinde’ esasıyla herhangi bir üyenin yedeklemesini sağlamaya elverişli kişileri içermelidir. Üyelerin bu grup listesine, kendi networklerinden uygun bir vekil bulamama durumunda başvurmaları tavsiye edilir.
 • Vekil olarak kabul edilebilecek kişiler; ortağınız, müşterileriniz, iş arkadaşlarınız, aileniz ve çalışanlarınız olabilir.
 • Hem üye hem de vekil için uygunsa vekil de katıldığı toplantıda kendi yaptığı işi belirtebilir, tanıtabilir. Ancak vekil programındaki asıl amacının üyenin temsil edilmesi olduğu bilinmelidir.
 • Üye, toplantıya vekilinin katılacağı bildirilir. Ziyaretçi Sorumlusu vekili karşılar ve toplantıda gruba tanıtır. 
 • Toplantıya gelmediğinde işini temsil ettirmek üzere her  üyenin bir vekili bulunmalıdır. Vekil, sürekli bir şekilde üyenin yerini dolduramaz.

 

Çok Katlı Pazarlama

BNI, Çok Katlı Pazarlama (Multi-Level Marketing) işi yapan üyelerinin toplantılarda ürün ve hizmetlerine odaklanmalarını tavsiye eder. Çok Katlı Pazarlama temsilcileri tarafından iş fırsatı konusunun istismar edildiği durumlar, BNI toplantılarında sık karşılaşılan sorunlardandır. Bu konuda sorun yaşanması halinde Üyelik Komiteleri üyeyi tedbir amaçlı gözetime alabilir ve istismarın devam ettiği durumlarda da kişinin üyeliğini sonlandırabilir.

 

Üyelik Bedeli Olarak Alınan Para ile Ne Yapılır?

Yıl boyunca yapılan 52 toplantının dışında BNI hizmet sunduğu kişileri desteklemek üzere aldığı üyelik ücretlerini yaklaşık olarak şu şekilde kullanılır:

 • Grupların Pazarlaması: Broşürler ve davet kartları, ziyaretçiler için el kitapçığı, BNI tarafından basılmış kitaplar, haber ve makalelerin çoğaltılması, ticaret fuarları, yerel işletmelere posta gönderimi (posta ücreti, davet ve tanıtım mektupları) reklam, dönemsel basın açıklamaları, halkla ilişkiler desteği, sosyal medya tanıtımları ve www.bni.com.tr web sitesi tanıtımı.
 • Grupların Desteklenmesi: Oryantasyon için ses CD’leri, üye kartvizitleri için fihrist, üye yaka kartları, iş yönlendirme formları, Lider Ekip Eğitim ve El Kitapları ve diğer eğitim malzemeleri, başvuru formu, BNI Direktörleri’nden sınırsız yardım, ücretsiz eğitim programları, ödüller, sertifikalar, rozetler, üye kitapçıkları, ulusal ofis desteği, Üye Başarı Programı kitapçığı, SuccessNet (üç aylık haber bülteni), www.bniconnect.com ve www.bni.com.tr
 • İdari Giderler: Telefon, fotokopi, bilgisayar ekipmanı, kırtasiye ve posta gibi ofis giderleri.
 • Personel Giderleri: Ofis personeli grup isteklerini yanıtlar, basın açıklamalarını hazırlar, yurtiçi ve yurtdışındaki BNI ofisleri ile Türkiye bağını sağlar. Ayrıca, gruplardaki sorumlu Lider Ekiplerin bir kısmı, 6 ay süre ile gruptaki çalışmasının karşılığı olarak ücret ödemez. Böylece, BNI’ın her 500 grubunda 1500 kişi Lider Ekip olmaktadır ve bu nedenle bu kişiler üyelik ücretinden muaf tutulur.

 

BNI Grup Toplantı Gündemi

 1. Serbest Networking (Serbest İletişim)
 2. Tanışma - Ziyaretçileri ve Lider Ekibi Tanıtma
 3. BNI’ın Amacı ve Genel Bakış
 4. Business Networking Eğitimi
 5. Ayın Business Network Liderlerinin Duyurulması
 6. Kartvizit ve Kazanç Kutularının Dolaştırılması
 7. Yeni ve/veya Yenilenen Üyelerin Duyurulması
 8. Üyelerin Kendini Tanıtması ve 60 Saniyelik Sunumu
 9. Misafirlerin Kendini Tanıtması ve 60 Saniyelik Sunumu
 10. Üyelik Komitesi Başkanı Raporu
 11. Üyelik Komitesi Raporu
 12. Sayman Duyurusu ve 5-10 Dakikalık Sunum Konuşmacısının Takdimi
 13. 5-10 Dakikalık Sunum
 14. Katkı: İş Yönlendirmeleri, Ziyaretçi ve Yazılı Teşekkürler.
 15. İş Yönlendirmeleri Gerçeklik Kontrolü
 16. Sayman Raporu
 17. BNI Duyuruları, Hatırlatmaları ve Özel Raporlar
 18. Ödül Çekilişi
 19. Ziyaretçilere Teşekkür – Oryantasyona Davet
 20. Toplantı Kapanışı
https://www.facebook.com/BNITurkiye?fref=ts https://www.twitter.com/BNITurkiye?fref=ts https://www.linkedin.com/company/9998743 https://www.youtube.com/channel/UC-Eb5du5mNe1LUbna4MFHaQ BNI

Copyright BNI. All Rights Reserved. All company names, product names logos included here may be registered trademarks or service marks of their respective owners.